Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

meyoubednow
Nawet chciałbym uciec stąd Tylko dokąd, dokąd tu uciekać?
— Myslovitz "Siódmy koktajl"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAinsworthCass AinsworthCass
meyoubednow
9003 a72a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
meyoubednow
0929 8593
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
meyoubednow
3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
meyoubednow
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
meyoubednow
Minęło pięć lat? Sześć? Zdaje się, jakby od tamtego czasu upłynęło całe życie lub przynajmniej przeminęła jego najważniejsza część - szczyt, który już nigdy się nie powtórzy.[...]Może czaił się w tym ukryty sens? A może nie, przynajmniej na dłuższą metę...Ale żadne wyjaśnienie, żadne połączenie słów, muzyki i wspomnień nie podważy pewności, że było się w tym zakątku czasu i przestrzeni. Cokolwiek by to znaczyło...
— Hunter S. Thompson - Lęk i odraza w Las Vegas
Reposted fromdoshu doshu viapozakontrola pozakontrola
5208 9929 500
meyoubednow
Musi być jakaś wiosna do cholery. I nadzieja też.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
meyoubednow
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyszkaminnie myszkaminnie

April 04 2015

meyoubednow
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaAinsworthCass AinsworthCass
meyoubednow
3977 b6ef 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAinsworthCass AinsworthCass

April 02 2015

8550 0d5a
Reposted fromsunlight sunlight
meyoubednow
Reposted fromweightless weightless viajust-breathe just-breathe
meyoubednow
Już nie masz odwagi nawet ze mną gadać.
— O.S.T.R & Hades - Ona i ja
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapozakontrola pozakontrola
meyoubednow
każdy który dał Ci odejść był pierdolnięty ...
— DZIEWCZYNO
Reposted fromordiinaryy ordiinaryy viapozakontrola pozakontrola
meyoubednow
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
— nergo
Reposted fromnergo nergo viapozakontrola pozakontrola
meyoubednow
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
meyoubednow
A kto udowodni, że cokolwiek kiedykolwiek było?
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
meyoubednow
8550 c8ec
!
meyoubednow
6400 7399 500
Reposted fromrol rol viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl